Witte kerkje
N. Zijperweg 29
ingang Trambaan
Wieringerwaard

Contact Mevr Snouck Hurgronje
Telefoon 0224-221884
Email wittekerkje@planet.nl
IBAN NL81RABO0370504550
Het Witte Kerkje te Wieringerwaard zoals wij het nu kennen, staat sinds 1866 op de plaats van het oorspronkelijke kerkje uit 1635. Dat behoorde met o.a. het Polderhuis tot de oudste gebouwen van Wieringerwaard.

Gedenkwaardige gebeurtenissen in de geschiedenis van de kerk zijn :

In 1874: de doop van de kleinzoon van Ds. Nicolaas Beets (schrijver van de Camera Obscura). De dochter van de dominee, Jacqueline Beets, is echtgenote van P. van Foreest, in die dagen burgemeester van de Wieringerwaard.

1940 - 1945: tijdens de oorlogsjaren worden kerkklokken door de Duitse bezetters geconfisqueerd om te worden omgesmolten voor fabricage van wapens. Zo ook de twee klokken van de kerk: de historische "moederklok", geschonken door het toenmalige polderbestuur en een kleinere klok, die had gediend op een bij Terschelling vergaan schip, de zogenaamde "kinderklok". Schipper van Dijk, die deze klokken in opdracht van de bezetter over het IJsselmeer naar Duitsland moest brengen, laat zijn schip echter op de val van Urk zinken. Dankzij zijn bijzondere daad zijn de klokken van de kerk, waarop gelukkig duidelijk de herkomst te lezen was, uit handen van de bezetter gebleven en konden zij uiteindelijk terugkeren. Tijdens de oorlogsjaren dient de kerk tevens als onderkomen voor leerlingen van de door de bezetter in gebruik genomen school.

In 1950 wordt de bevolking van Wieringerwaard opgeroepen een bijdrage te leveren aan de kosten van de hoognodige renovatie van f.14.000, meer dan de totale bouwkosten in 1865
In 1965 is de consistoriekamer in verval. Het torendak wordt vervangen, een spectaculaire operatie! Helaas wordt de nok in 1977 door de bliksem getroffen, en tijdens de reparatie konden de Wieringerwaarders wederom de toren van dichtbij bekijken!

Tijden veranderen: door in de loop van 20 jaar sterk teruglopend kerkbezoek dreigt het kerkgebouw ten prooi te vallen aan de slopershamer. Dankzij het oprichten van de Stichting Vrienden rondom het Witte Kerkje, die het eigendom van de kerk overneemt van de Nederlands Hervormde Gemeente, wordt dit voorkomen. De leden van de Vriendenstichting zetten zich in om de kerk een eigen plaats te geven in de gemeenschap, een plaats opengesteld voor iedereen, een ontmoetingscentrum voor tal van activiteiten.

Eind 1987 begint een grondige renovatie: consistorie wordt afgebroken, er komt een keuken, de hal en de eigenlijke kerkzaal worden verkleind om ruimte te maken voor een aula. Het orgel wordt verwijderd uit het koor, centrale verwarming wordt aangelegd. Vanaf de restauratie houdt de N.H. Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag op zondagen haar diensten in het kerkje.

In 2005 blijkt de toestand van de dakbedekking van het torendak dermate slecht, dat besloten wordt leistenen aan te brengen. Het is een kostbaar karwei dat slaagt dankzij een actie met donateurs, inwoners van Wieringerwaard, en media aandacht. Ook wordt de buitenkant opnieuw geverfd door deskundige uit het bestuur.

Dankzij een gulle afscheidsgift van de familie Limpers staat de kerk bij avond mooi in de schijnwerpers en beschikt zij over prima zuinige verlichting in de kerkzaal.

2017 De huurder, v/h N.H. Evangelisatie, is nu een zelfstandige gemeente geworden onder de naam Hervormde Gemeente van bijzondere aard te Wieringerwaard.

De Stichting hoopt dat in de toekomst velen zich betrokken blijven voelen bij de instandhouding van dit monument in ons dorp en dat zullen tonen door belangstelling, financiele en materiele steun.